OM OSS | SPRÅKTJENESTER | TEKNISK OVERSETTELSE | JURIDISK OVERSETTELSE | GRATIS OVERSETTELSE | KART

 

FORSIDE | HVEM? | OVERSETTING | .FAGOVERSETTERE. | SPRÅKOVERSIKT | PRISER | KUNDER | JOBBE | FACEBOOK | KONTAKT

 

Ring oss nå på:   + 47 22 222 773 (NOR)      + 44 (0) 15 15 440 555 (UK)

 

   View this webpage in English   

 

 

 

afrikaans

latin

 

 

albansk

latvisk

 

 

 Typer oversettelse : profesjonelle fagoversettere

 

 Teknisk oversettelse : tekniske fagoversettere

 

 Behov for en dyktig teknisk oversetter som behersker teknisk terminologi? Vi påtar oss tekniske oversettelser i en lang rekke språk. Ved hjelp av våre profesjonelle fagoversettere og translatører utfører vi alle typer teknisk oversetting, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp deg eller din bedrift. Vårt oversetterteam tilbyr profesjonell kvalitetssikret teknisk oversettelse innen spesialiserte ekspertområder som elektronikk, elektroteknikk, patenter, bil og kjøretøyer, hvitevarer, IT, data, kjemi, energi, olje og gass/offshore, rederivirksomhet/shipping, skipsfart og skipsbygging/maritim, fiskeri og oppdrett, havbruk, landbruk, bygg og anlegg, arkitektur.

Vi løser oppgaver innen tekniske oversettelser og oversetter alt av teknisk dokumentasjon, tekniske manualer, serviceveiledninger, patenter, brukermanualer, tekniske rapporter, datablader, monteringsveiledninger, sikkerhetshåndbøker, sikkerhetsinstrukser, tekniske spesifikasjoner, veiledninger, sikkerhetsdatablader, bruksanvisninger, sikkerhetsmanualer, produktspesifikasjoner og annen fagdokumentasjon, kataloger, tekniske sertifikater, etiketter, HMS-instrukser, tekniske brosjyrer, opplæringsmanualer, dataark, monteringsanvisninger, tekniske instrukser, produktdataark, installasjonsmanualer, tekniske presentasjoner).  Les mer om tekniske oversettelser her.

 

 Økonomisk oversettelse : økonomiske fagoversettere

 

 Ved hjelp av våre dyktige fagoversettere utfører vi alle slags økonomiske oversettelser, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Oversettelse av forretningsbrev, kontrakter, presentasjoner, anbudsdokumenter, revisorrapporter.

 

 Finansiell oversettelse : finansielle fagoversettere

 

 Vi hjelper deg med finansoversettelser til eller fra en lang rekke språk. Ved hjelp av våre dyktige fagoversettere og translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer finansoversettelser og relatert språkvask, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din virksomhet. Sertifisert oversettelse av årsregnskap, finansanalyser, børsmeldinger, årsrapporter, kvartalsrapporter, revisjonsberetninger, regnskap, balanser. skatteoppgjør, skattedokumentasjon. Ta kontakt!

 

 Juridisk oversettelse : juridiske fagoversettere

 

 Er du på jakt etter en dyktig juridisk oversetter eller translatør som behersker juridisk terminologi? Ved hjelp av våre dyktige språkkonsulenter, fagoversettere, translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer juridisk oversettelse, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din organisasjon eller bedrift. Vi løser alle slags oppgaver innen juridiske oversettelser (lovtekster, fullmakter, erklæringer, avtaler, kontrakter, siktelser, dommer, rettsavgjørelser, domsavsigelser, kjennelser, domslutninger, rettskjennelser, avgjørelser, forkynnelser, arbeidskontrakter, avtaler, ansettelseskontrakter, arbeidsavtaler, rettsprotokoller, vedtekter, regelverk, forskrifter, testamenter, skjøter og annen rettslig dokumentasjon) for advokater, domstoler, politi, offentlige etater og private aktører – og dette er noe av vår kjernekompetanse. I tillegg tar vi oss av sertifisert dokumentoversettelse, inkl. statsautorisert, og kan hjelpe med legalisering og apostillering av de oversettelsene.  Les mer om juridiske oversettelser her.

 

 Medisinsk oversettelse : medisinske fagoversettere

 

 I tillegg løser vi mange ulike oppdrag innen medisin og helse, og påtar oss medisinoversettelse av pasientdokumentasjon, legeattester, sykehusjournaler, epikriser, legeerklæringer, medisinske diagnoser, legejournaler, pasientinformasjonshefter, resepter, medisinske rapporter, kliniske studier, spørreskjemaer, laboratorietester håndbøker/bruksanvisninger for medisinsk utstyr, farmasøytiske studier, medisinsk-vitenskapelige artikler, legemiddelhåndbøker m.fl. Våre fagoversettere har god kjennskap til helsefaglig terminologi og fagspråk. Vi håndterer medisinprosjekter for norske og utenlandske sykehus og klinikker, samt for privatpersoner. I tillegg hjelper vi deg med sertifisert dokumentoversettelse, samt ev. legalisering og apostillering av oversettelsene.

 

 Vitenskapelig oversettelse : vitenskapelige fagoversettere

 

 Behov for en kompetent fagoversetter som kan oversette ditt vitenskapelige prosjekt til eller fra en lang rekke språk, rimelig og raskt? Ved hjelp av våre dyktige oversettere utfører vi de fleste typer vitenskapelige oversettelser, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp deg eller din organisasjon/bedrift. Vi løser de fleste typer oppdrag innen vitenskapelig oversetting og oversetter spesialisert dokumentasjon og vitenskapelige fagtekster som forskningsartikler, essayer, studier, rapporter, avhandlinger, foredrag, studieinformasjon og eksamensoppgaver.

 

 Administrativ oversettelse

 Vi håndterer oversettelse og språkvask av alle typer administrative og fagadministrative tekster som brev, notater, prosjektsøknader, rundskriv, reglementer, regelverk, instrukser, utlysningstekster, brosjyretekster.

 

 Skjønnlitterær oversettelse

 

 Er du kanskje på jakt etter en erfaren litterær oversetter? Ved hjelp av våre dyktige skjønnlitterære oversettere håndterer vi diverse oppgaver innen skjønnlitterær oversettelse, f.eks. oversetting av diverse prosatyper som fortellinger, noveller, kortere romaner osv., til og med lyrikk, dvs. korte dikt eller sangtekster. Drevne innfødte oversettere med høy utdanning.

 

 Oversettelse av nettsider og hjemmesider, lokalisering

 

 Oversett nettstedet ditt hos oss og nå nye målgrupper med nytt webinnhold – på en kostnadseffektiv måte. Norsk Språkservice oversetter ditt nettsted raskt og effektivt, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift eller organisasjon. Du vil få et verktøy som vil hjelpe deg med å åpne opp helt nye veier for kommunikasjon overfor markeder og kunder rundt om i verden. Oversettelsen utføres av fagoversettere med universitetsutdanning. Vi kan hjelpe deg med å nå din konkrete kundegruppe ved å oversette din webside til ønsket språk.

 

 Offentlig godkjent oversettelse, inkl. statsautorisert oversettelse

 

 Ved hjelp av våre kompetente oversettere og translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer autorisert oversettelse. Vi løser alle slags oppgaver innen teknisk og juridisk oversettelse og kan bekrefte oversettelsene slik at de vil ha samme juridiske gyldighet som originaldokumentet. I tillegg tar vi oss av autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter, se under.

 

  Sertifisert dokumentoversettelse, translatørtjenester

 

 Behov for en profesjonell sertifisert oversetter eller translatør? Vi har oversatt vitnemål og attester siden år 2000. Ved hjelp av våre dyktige translatører, bl.a. statsautoriserte, utfører vi alle typer bekreftede oversettelser av offisielle dokumenter. Vi har bred erfaring og er godt kjent med diverse godkjennelsesprosedyrer i land rundt om i verden. Hvis dokumentene skal stemples, kan du i første omgang sende en skannet versjon av disse pr. mail for å få et prisestimat. Før vi sender fra oss den ferdige oversettelsen, må vi få fremvist originaldokumentet ditt i ”fysisk” papirformat eller evt. en rett kopi (avhengig av land, formål med oversettelsen osv.) Spør oss om råd.

Vi påtar oss autorisert oversettelse av alle slags privatdokumenter, f.eks. erklæring, testamente, fullmakt, ektepakt, jobbattest, adopsjonspapirer, ekteskapspapirer, ekteskapsattest, skattepapirer, skatteoppgjør, selvangivelse, skattemelding, lønnsslipper, bankutskrifter. Vi oversetter dine personlige bevis, diplom, skolebevis, vitnemål, karakterutskrift, fagbrev, mesterbrev, fødselsattest, adressebevis, bostedsattest, vigselsattest, prøvingsattest, navnemelding, politiattest, dødsattest, bekreftelse på dødsfall, skifteattest, separasjonsbevilgning, skilsmissebevilgning, skilsmisseattest, førerkort, statsborgerbrev, løsningsattest – og samarbeider med Notarius publicus, Fylkesmannens kontorer og Utenriksdepartementets konsulæravdeling i forbindelse med ev. legalisering, notarisering eller apostillering.

 

 Flerspråklig oversettelse

 

 Samlet sett dekker vi et stadig økende antall språk, for tiden over 175 språk og dialekter. Vi tilbyr (1) skriftlige oversettelser mellom norsk og de aller fleste språk, i tillegg til (2) skriftlige oversettelser mellom engelsk og de aller fleste språk. Dessuten utfører vi oversettelser (3) mellom en lang rekke fremmedspråk og europeiske språk som dansk, svensk, finsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk osv. (gjelder begge veier!). Takket være våre solide erfaringer fra det internasjonale markedet (kunder i 23 land!), har vi spesialisert oss i nettopp direkte oversettelse mellom hvilke som helst to fremmedspråk (f.eks. tysk til spansk eller dansk til nederlandsk osv.). I mange tilfeller vil vi være i stand til å tilby den samme tjenesten til eller fra engelsk til en garantert lavere pris i forhold til hva det ville kostet å utføre den samme oversettelsen til eller fra norsk, nettopp fordi priser for oversettelse mellom to fremmedspråk ofte pleier å være lavere. Vi kan dermed tilby oversettelser mellom engelsk og nesten alle verdens skriftspråk (f.eks. engelsk til hindi) til en ordpris som er atskillig lavere enn for en tilsvarende oversettelse fra norsk til hindi. I slike tilfeller vil oversettelser foretatt ut fra en engelsk kildetekst som oftest være rimeligere.

 

 Send oss helst din tekst eller dokumenter som vedlegg på mail for et gratis uforpliktende prisoverslag i dag! Du finner vår mer detaljerte kontaktinfo her.

 

 

amharisk

lingala

 

 

arabisk

litauisk

 

 

armensk

luba

 

 

aserbajdsjansk

luganda

 

 

assamesisk

luo

 

 

balinesisk

lurisk

 

 

balutsji

makedonsk

 

 

baskisk

malayisk

 

 

bemba

maltesisk

 

 

bengali

mandarin

 

 

berbisk

mandinka

 

 

bilen

marathi

 

 

bosnisk

moldovsk

 

 

bulgarsk

mongolsk

 

 

burmesisk

montenegrinsk

 

 

cebuano

ndebele

 

 

chin

nederlandsk

 

 

dansk

nepalsk

 

 

edo

norsk

 

 

engelsk

oromo

 

 

estisk

oriya

 

 

farsi

panjabi pakistansk

 

 

finsk

pasjto

 

 

flamsk

persisk

 

 

fransk

polsk

 

 

fula

portugisisk

 

 

færøysk

punjabi indisk

 

 

georgisk

rumensk

 

 

gresk

russisk

 

 

grønlandsk

sepedi

 

 

gujarati

serbisk

 

 

gælisk

sindhi

 

 

hakha chin

sheng

 

 

hausa

sinhala

 

 

hebraisk

slovakisk

 

 

hindi

slovensk

 

 

hmong

somalisk

 

 

hviterussisk

spansk

 

 

igbo

svensk

 

 

indonesisk

sylhetti

 

 

irsk

swahili

 

 

islandsk

tadsjikisk

 

 

italiensk

tagalog

 

 

japansk

tamilsk

 

 

jarai

telugu

 

 

javanesisk

thai

 

 

kannada

tigrinja

 

 

karen

tshiluba

 

 

kasakhisk

tsjekkisk

 

 

kashmiri

tsjetsjensk

 

 

katalansk

tsonga

 

 

khmer

tyrkisk

 

 

kikongo

tysk

 

 

kikuyu

twi

 

 

kinesisk

uigurisk

 

 

kinyarwanda

ukrainsk

 

 

kituba

ungarsk

 

 

koreansk

urdu

 

 

kroatisk

usbekisk

 

 

kurdisk badini

vietnamesisk

 

 

kurdisk gorani

wolof

 

 

kurdisk sorani

xhosa

 

 

kurdisk kurmanji

yoruba

 

 

laotisk

zulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSIDE | HVEM? | OVERSETTING | .FAGOVERSETTERE. | SPRÅKOVERSIKT | PRISER | KUNDER | JOBBE | FACEBOOK | KONTAKT

 

OM OSS | SPRÅKTJENESTER | TEKNISK OVERSETTELSE | JURIDISK OVERSETTELSE | GRATIS OVERSETTELSE | KART

 

MAIN | ABOUT | TRANSLATION | LANGUAGES | RATES | FREE TRANSLATION | CLIENTS | WORK | FACEBOOK | CONTACT

Norsk Språkservice – Hans Nielsen Hauges plass 7 – N-0481 Oslo, Norge – T: + 47 22 222 773 – F: + 47 22 222 779 – E: info@spraakservice.net – N: 982 053 161 MVA

 

Copyright ® 1999-2019 by Norsk Språkservice: Profesjonell juridisk, teknisk og medisinsk oversettelse. Alle terminologiområder og språk. Din oversettelsespartner i Oslo. All rights reserved.

 

 

Norsk Språkservice

 

Landsdekkende leverandør av profesjonelle språktjenester til bedriftskunder, privatpersoner og offentlig sektor tilbyr oversettelse i de fleste fagområder og språk.

 

Lang erfaring på det norske oversettermarkedet – stiftet i juni 2000. Kunder i 23 land! Takket være denne erfaringen kan vi tilby pålitelig service og språktjenester som er tilpasset kundens spesifikke behov.

 

Globalt nettverk av over 2500 spesialutvalgte freelance oversettere, translatører, fagoversettere, tolker og språkkonsulenter, fordelt på hele 175 språk og dialekter fra 200 land, inkl. engelsk.

 

Det er denne verdensomspennende stab av høyt kvalifiserte oversettere som gjør at vi raskt kan håndtere de fleste typer oversettelser i de fleste felt, uavhengig av språkkombinasjon, inkl. flerspråklig teknisk, juridisk, medisinsk og vitenskapelig oversettelse.

 

Offentlig godkjent, inkl. statsautorisert, oversettelse av offisielle dokumenter til og fra alle verdens språk, ikke minst til og fra norsk eller engelsk. Er du i tvil, er det bare å høre med oss. Ta kontakt for et godt tilbud i dag!

 

Kanskje du var ute etter…

 

>> Engelsk oversetter

 

>> Engelsk norsk oversetter

 

>> Norsk engelsk oversetter

 

>> Engelsk språk

 

>> Svensk oversetter

 

>> Dansk oversetter

 

>> Tysk oversetter

 

>> Nederlandsk oversetter

 

>> Fransk oversetter

 

>> Spansk oversetter

 

>> Portugisisk oversetter

 

>> Polsk oversetter

 

>> Litauisk oversetter

 

>> Russisk oversetter

 

>> Arabisk oversetter

 

>> Kontaktinfo

 

Eller var du ute etter…

 

>> Hvem er vi?

 

>> Flerspråklig oversettelse

 

>> Gratis oversettelse

 

>> Juridisk oversettelse

 

>> Teknisk oversettelse

 

>> Vitenskapelig oversettelse

 

>> Medisinsk oversettelse

 

>> Økonomisk oversettelse

 

>> Språkoversikt

 

>> Priser for oversettelse

 

>> Kunder vi oversetter for

 

>> Kontakt oss

 

>> Kart

 

 

info@spraakservice.net

T: + 47 22 222 773

T: + 47 93 888 007

 

 

Norsk Språkservice – Hans Nielsen Hauges plass 7 – N-0481 Oslo, Norge – T: + 47 22 222 773 – F: + 47 22 222 779 – E: info@spraakservice.net – N: 982 053 161 MVA

 

FACEBOOK  |  KONTAKT  |  KART

 

 

 

               Copyright ® 1999-2019 by Norsk Språkservice: Din leverandør av profesjonelle oversettingstjenester i Oslo. All rights reserved.