Ftol

 

::  Nrwegian Translators Web®  ::

www.oversettere.cjb.net

Nettstedet for norske translatørbyråer, oversettere, tolker.

On NORWEGIAN TRANSLATORS WEB you will find Norwegian translation & interpreting agencies, freelance translators & interpreters, listed alphabetically, plus related links & resources. NORWEGIAN TRANSLATORS WEB finner du linker til norske oversetterfirmaer, tolkebyråer og selvstendig næringsdrivende oversettere, translatører og tolker, alfabetisk sortert. Også linker til diverse andre relaterte ressurser og samlinger.

Nye forslag, spørsmål, rettelser, osv. sendes til webmaster@oversettere.cjb.net.

 

Norsk Språkservice tilbyr kvalitetsoversettelser og tolking innenfor de aller fleste språk: engelsk, tysk, spansk, portugisisk, fransk, italiensk, islandsk, færøysk, dansk, svensk, finsk, estisk, russisk, ukrainsk, polsk, tsjekkisk, bugarsk, gresk, arabisk, kurdisk, japansk, kinesisk og mange flere. Konkurransedyktig kvalitet og pris. Kort leveringstid. Konfidensiell tolking. Norsk Språkservice (NSS), Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, mobil: (+47) 93 888 007, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-faks: (+1) 775 854 1858, e-post: info@spraakservice.net.

HVORDAN BLI OVERSETTER ELLER TOLK?

Norges Handelshøyskole: Hva er translatøreksamen? Hvilket nivå kreves?

Universitetet i Oslo (UiO): Autorisasjonsprøve i tolking. Hva er tolkeautorisasjon?

Universitetet i Oslo (UiO): Anvendt lingvistikk. Introduksjon til faget. Studietilbudet.

UDI: Utlendingsdirektoratet, Norge: Tolking. Informasjon til tolker. Retningslinjer for god tolkeskikk. Brosjyrer om tolking. Når skal man bruke tolk? Statsautoriserte tolker.

Tolkonline: Tolkonline er et møtepunkt for tolker, brukere og tolketjenester. Tjenesten vil i første omgang markedsføre den offentlige tolketjenesten i Norge.

Offentlige tolketjenester: Informasjon om offentlige tolketjenester i Norge.

Oversetterforum: Oversetterforums nye sider på MSN. Siste endringer. Registrering av frilansere.

Dreambook: En gratis tjeneste fra New Dream Network, Dreamhost, og Webring. Registrering for oversettere som ønsker oppdrag.

Translation Course (OSEN): The translation component of the web-based English mellomfagstillegg (OSEN), University of Oslo. Developed and written by Anne-Line Graedler.

 

Norsk Språkservice: Vi søker kontinuerlig etter dyktige medarbeidere, både oversettere og tolker med forskjellige språkbakgrunn. Lyst til å bli med i databasen? Kontakt oss på medarbeidere@spraakservice.net.

 

NORSK SPRÅKSERVICE

holder på å oppgradere sin database over freelancere og søker dyktige oversettere og tolker i følgende språk:

ALBANSK, RUMENSK, SERBISK, SLOVAKISK, GRESK, URDU, DARI.

Email: info@spraakservice.net.

NORSKE OVERSETTERFORENINGER

Statsautoriserte translatørers forening: Sekretariat. Se også under "Norske oversettere, translatører og tolker". Statsautoriserte Translatørers Forening, Eilert Sundts gt. 32, 0259 Oslo, tlf: (+47) 22 44 34 66, faks: (+47) 22 55 08 55, e-post: post@statsaut-translator.no.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norwegian Non-Fiction Writers' and Translators' Association: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger om avtaler med offentlige og private institusjoner om vilkår for utgivelse og bruk av faglitteratur, om vederlagsordninger m v. NFF arbeider også for å fremme god faglitteratur og å styrke norsk skriftspråk, noe som blir stadig viktigere i et samfunn bygd på høye krav til kunnskap. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Bygdøy Allé 21, 0262 Oslo, tlf: (+47) 22 12 11 40, faks: (+47) 22 12 11 50, e-post: nffo@online.no, e-post: gro.gangnæs@nffo.no.

Norsk oversetterforening, Norwegian Association of Literary Translators: Norsk Oversetterforening (NO) ble stiftet i 1948 som en forening for skjønnlitterære oversettere, og har pr. 1. februar 1998 271 medlemmer, som til sammen oversetter fra ca. 35 språk. Formål: samle norske skjønnlitterære oversettere; arbeide for å høyne kvaliteten av norske oversettelser; ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser; så langt som mulig, også bistå enkeltmedlemmer. Norsk oversetterforening, Rådhusgt. 7, P.O. Box 579 Sentrum, 0105 Oslo, tlf: (+47) 22 33 45 56, faks: (+47) 22 42 03 56, e-post: translators.hilde@literary-association.no, e-post: hilde@translators.no.

NAVIO, Norsk audiovisuell oversetterforening: Foreningen er en interesseorganisasjon for oversettere som har sitt virke innen audiovisuelle medier. NAViO, Postboks 5067, Majorstua, 0301 Oslo, tlf: (+47) 23 00 96 05, e-post: navio@altavista.net

SimNet: SIMNET er et fellesskap av profesjonelle konferansetolker i Norge, som alle er medlemmer av AIIC. Konsekutivtolking. Simultantolking.

NORSKE OVERSETTERE, TRANSLATØRER OG TOLKER (enkeltpersoner)

Statsautoriserte translatørers forening: Praktiske råd for oppdragsgivere: oversettelser, tolking.

Statsautoriserte translatørers forening: Finn en translatør (engelsk, finsk, fransk, gresk, italiensk, kinesisk, nederlandsk, polsk, russisk, serbokroatisk, spansk, svensk, tysk).

Statsautoriserte translatørers forening: Tolker.

Per M. Bergvall: Selvstendig næringsdrivende teknisk oversetter og konsulent innen dokumentasjon og lokalisering. Oversettelse av teknisk og ikke-teknisk tekst til norsk fra engelsk, tysk og andre skandinaviske språk, samt til engelsk fra norsk. Per Bergvall, Høybråtenveien 68D, 1086 Oslo, tlf: (+47) 22211400, eller: (+47) 900 46 455, (+47) 2221 1400, eller (+47) 900 46 455, faks: (+47) 22211408, e-post: per@bergvall.no.

Vlaiko Boyadzhiev, M.A.: Oversettelser og tolking til og fra bulgarsk, makedonsk, ukrainsk og russisk, utføres raskt og profesjonelt av erfarne filologer. Konkurransedyktige priser. Privatundervisning i bulgarsk. Også andre språk. Kontakt Vlaiko Boyadzhiev, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, mobil: (+47) 93 888 007, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 773, e-faks: (+1) 775 854 1858, e-post: info@spraakservice.net.

Heidrun Bubik: Heidrun Bubik Språktjenester foretar oversettelser, korrekturlesning og edigering av manus. Oversettelser av skjønn- og faglitteratur fra tysk til norsk og fra norsk til tysk utføres av erfaren, tospråklig oversetter med litteratur- og kulturfaglig bakgrunn. Heidrun Bubik, Kirkeveien 67 A, 0364 Oslo, tlf/faks: (+47) 23 19 75 72, e-post: bubik@online.no.

Barbara Ellingsen: Norsk-tysk oversetter. Norsk-tysk oversettelse - raskt, profesjonelt og rimelig. Erfaren tysk oversetter, bosatt i Norge. Kontinuerlig oppdatert i moderne tysk språkbruk. Solid erfaring fra tysk reklame- og PR-bransje. Barbara Ellingsen, Snippen 4, 0566 Oslo, tlf: (+47) 22 37 27 13, faks: (+47) 22 37 27 13, e-post: barbel@online.no.

Franklin Business Communications: Jill Franklin, Freelance translator and communications consultant, Jill Franklin, Munkerudveien 65B, 1165 Oslo, tlf: (+47) 73 91 33 49, faks: (+47) 73 90 22 23, e-post: jill@franklin.no.

Margaret Forbes: Oversetting (norsk til engelsk) og språkvask av engelsk tekst. Margaret Forbes, Lauritz Jenssens gate 27, 7045 Trondheim, tlf: (+47) 73 91 33 49, faks: (+47) 73 90 22 23, e-post: mforbes@online.no.

Kina Forum: Sissel Margrethe Hannaas, statsautorisert translatør i kinesisk. Tolker og oversetter til og fra kinesisk, korrektur, foredrag om kinesisk kultur, språkundervisning. 20 års erfaring innen kinesisk språk, oversetting, tolking og kulturformidling. Sissel Margrethe Hannaas, Aslakstrøm, 1798 Aremark, tlf: (+47) 69199450, mobil: (+47) 91869946, e-post: kinaforum@kinaforum.no.

Kinesisk oversettelse: Kinesisk-norsk og norsk-kinesisk oversettelse, alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Martha Lykkenborg, Tsjekkisk språkservice: Tsjekkisk-født translatør, bosatt i Norge, oversetter dine dokumenter raskt og profesjonelt. Oversettelse av alle typer tekster fra norsk til tsjekkisk, fra tsjekkisk/slovakisk til norsk, også fra dansk, svensk og engelsk til tsjekkisk. Tolking. Martha Lykkenborg, Vestre Haugen 54, 1054 Oslo, tlf: (+47) 22 25 48 05, mobil: (+47) 414 53 823, e-post: lykkenborg@yahoo.no.

 

 

ALLE TYPER OVERSETTELSER

NORSK-TYSK, NORSK-SVENSK, NORSK-SPANSK,

NORSK-ITALIENSK, NORSK-RUSSISK, osv.

E-post: info@spraakservice.net

 

Andrè Milavski: Oversettelse av bøker, bruksanvisninger, brosjyrer, brev, rapporter, vitnemål etc. Spesialområder: teknikk, Internett, økonomi, jus, reiseliv, reklame, off. Forvalting, forsking. Andrè Milavski, e-post: milavski@online.no.

Øystein Randers-Pehrson, oversetter: Translates technical information, textbooks, and general non-fiction from English, Swedish, Danish and German to Norwegian. Øystein Randers-Pehrson, Bygdøy allé 21, 0262 Oslo, tlf (+47) 22 43 11 94, faks: (+47) 22 43 02 39, e-post: oystein@r-p.net.

Portugisisk oversettelse: Portugisisk-norsk og norsk-portugisisk oversettelse, alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Jan Sagen: Fransk oversettelse, norsk-fransk og fransk-norsk. Alle områder, f eks: økonomi, jus, medisin, teknikk. Jan Sagen, John Colletts alle 68, 0854 Oslo, tlf: (+47) 22 69 01 67, faks: (+47) 22 69 01 80, e-post: ja-sagen@online.no.

Marit Sættem: Utdannet fagoversetter i fransk. Tar gjerne imot ekstra oppdrag fra engelsk eller fransk. Marit Sættem, e-post: msaettem@c2i.net.

Egil Aaslid: Norske og russiske oversettelser tilbys av to oversettere med norsk og russisk som morsmål. Også oversettelser fra engelsk, finsk, svensk, dansk, russisk og norsk. Egil Aaslid, Fransvegen 12, 6100 Volda, tlf/faks: (+47) 70077479, mobil: (+47) 90054607, e-post: egaaslid@online.no.

Dreambook: En gratis tjeneste fra New Dream Network, Dreamhost, og Webring. Registrering for oversettere som ønsker oppdrag.

Oversetterforum: Oversetterforums nye sider på MSN. Oversettere som ønsker seg oppdrag. Registrerte frilansere sortert etter språk.

Language Teacher®. Electronic pocket talking translators

NORSKE OVERSETTER-, TRANSLATØR- OG TOLKEBYRÅER

ABC-Company: ABC-Company er etablert for å dekke den profesjonelle delen av det samiske språkets inntreden i det offentlige og har også reist en oversettings- og simultantolketjeneste rundt en rekke andre språk. ABC-Company er totalleverandør av kongress- og språktjenester. Kommunikasjon med lyd, bilde og simultantolking for kongresser, seminarer og møter er vår spesialitet. ABC-Company, PB. 15, 9735 Karasjohka, tlf.: (+47) 78 46 84 25, faks: (+47) 78 46 84 26; PB. 219, 9253 Tromsø, tlf: (+47) 77 63 63 44, faks: (+47) 77 63 63 45; PB. 189, Manglerud, 0612 Oslo, tlf: (+47) 23 03 01 80, faks: (+47) 23 03 01 81; PB. 213, 9700 Lakselv, tlf: (+47) 78 46 12 00, faks: (+47) 78 46 12 75, mobil: (+47) 90 62 42 96; e-post: abc@abc-company.no.

ABC Språktjenester: ABC Språktjenester oversetter dokumenter for næringsliv, offentlige etater og privatpersoner til det språk du ønsker. ABC Språktjenester, Brannvaktsgt. 21, 3256 Larvik, tlf: (+47) 33 12 78 60, faks: (+47) 33 12 78 61, mobil: (+47) 97 58 06 20, e-post: abc@spraktjenester.no.

Abinitio Språkverksted: Translatørtjenester, oversetting. Abinito Språkverksted har translatører med bakgrunn fra engelsk, spansk, tysk, fransk, svensk og dansk, som oversetter kun til eget morsmål. Abinito Språkverksted, Vestkantsenteret , Neubergt. 19, 0367 Oslo, tlf: (+47) 22441488 , faks: (+47) 22441489, e-post: vestkantsenteret@itena.no.

Access Oversetter- og Tolkeservice: Access Oversetter- og tolkeservice benytter et stort nettverk av kompetente oversettere og tolker. Disse har lang erfaring innenfor fagområdene økonomi, kvalitetsrapporter, forretningsbrev, bruksanvisninger, reklame, medisinske tekster, attester, osv. Access Oversetter- og Tolkeservice, Ryllikvn. 9, 3154 Tolvsrød (v/Tønsberg), tlf: (+47) 33 32 53 20, faks: (+47) 33 32 53 09, mobil: (+47) 92 25 80 78, e-post: access-leonora@online.no.

Accentia Translatørbyrå AS: Oversettelse av alle språk. Statsautoriserte translatører. Økonomisk/administrativt, årsrapporter, jus, shipping, teknisk, attester/vitnemål. Accentia Translatørbyrå AS, Torvg. 1, 3110 Tønsberg, tlf: (+47) 33331866, faks: (+47) 33331867, e-post: post@accentia.no

Áiti Språk- og multimediatjenester: Oversettelser, dokumentskriving og tolketjenester (til/fra norsk, samisk, engelsk). Áiti Utsi & Utsi DA, Postboks 43, 9525 Masi, tlf: (+47) 78 48 53 47, faks: (+47) 78 48 50 10, e-post: njutsi@aiti.no, eller: mmutsi@aiti.no.

Allegro AS Språktjenester: Allegros viktigste forretningsområde er oversettelse, men tolking, undervisning og tekstproduksjon blir stadig viktigere. Allegro AS Språktjenester, Strandkaien 6, Postboks 14, 5803 Bergen, tlf: (+47) 55 30 17 30, faks: (+47) 55 30 17 31, e-post: allegro@allegro-as.no.

Apollon AS: Apollon Tekstbyrå - tekstbehandling, språkvask, oversettelser, etc. Apollon Tekstbyrå, Kirkegate 20, 3616 Kongsberg; Postadresse: Postboks 63, 3602 Kongsberg, tlf: (+47) 32 73 19 25, faks: (+47) 32 73 61 25; e-post: firmapost@apollontekst.no.

Apropos Translatørbyrå AS: Apropos oversetter til og fra ca. 35 språk. Hovedspråk er engelsk, fransk, norsk, russisk, spansk og tysk. Apropos Translatørbyrå AS, Karl Johans gate 16 B, Oslo, Postadresse: Pb. 266 Sentrum, 0103 Oslo, tlf: (+47) 22 42 42 40, faks: (+47) 22 42 50 09, e-post: apropos@apropos-translator.no.

Arvid Henriksen Trading & Consulting, NorwEng Trans: Din leverandør av translatørtjenester norsk - engelsk, engelsk - norsk. NorwEng Trans tilbyr det beste i profesjonelle translatørtjenester, fra engelsk, (BrE og AmE), til norsk og vice versa, med statsautorisert stempel der det er ønskelig. Arvid Henriksen Trading & Consulting, Lillehauger 7, 1352 Kolsås, tlf: (+47) 6717 2887, faks: (+47) 6717 2887, e-post: arvid.henriksen@eunet.no.

Aune's Translations: High quality translations between the Scandinavian languages (Norwegian, Swedish and Danish) and most other languages, specializing in translating documents relating to software, hardware, electronics and mechanical engineering. Se også Aunes Oversettelser. Aune's Translations, Væretrøa 14, 7053 Ranheim, tlf: (+47) 73573982, faks: (+47) 73572860, e-post: aunes@oversettelser.no.

Bifrost AS, Torstein Bugge Høverstad: Bifrost AS oversetter alt fra Shakespeare til datahåndbøker, fra all slags engelsk til godt norsk; hjelper deg med språket til din tekst blir trygg norsk; hjelper deg fra manus til bok og besørge den trykt for deg, i alt fra 1 til 10.000 eks.; skriver, bearbeider, 'versjonerer' og taler inn film- og TV-programmer; leser inn lydbøker. Bifrost AS, Karlsborgvn 3, 0193 Oslo, tlf: (+47) 2267 9595, faks: (+47) 2267 9515; e-post: torstein@midgard.no.

Bulgarsk Språkservice: Bulgarsk Språkservice tilbyr oversettelser og tolking til og fra bulgarsk, utføres raskt og profesjonelt av erfaren filolog. Tar også telefontolking for sykehus, diverse etater, Politiet, osv. Tolking i makedonsk (slavisk). Privatundervisning i bulgarsk. Tilbyr også kvalitetsoversettelser og tolking i de fleste andre språk. Kontakt Vlaiko Boyadzhiev, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, mobil: (+47) 93 888 007, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

ComText AS: Translation and Documentation. Norges ledende oversetterbyrå ComText AS består av erfarne fagfolk med bred kompetanse innen oversettelse og dokumentasjon. Spesialkompetanse innen teknisk oversettelse, lokalisering av programvare og markedsføringsmateriell. ComText AS, Gjerdrums vei 12G, 0484 Oslo, tlf: (+47) 22 02 60 40, faks: (+47) 22 02 60 50, e-post: comtext@comtext.no.

Datadokumentasjon AS: Translating technical documentation. Developing and translating course material. Translating product information and sales material. Datadokumenatsjon AS, Bredsgården 2, 5003 Bergen, tlf: (+47) 55 32 08 02, faks: (+47) 55 32 14 95, e-post: info@datadok.no.

Ditt Kontor Tranås: Ditt Kontor oversetter fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk. Ditt Kontor, Sandvollan, 7670 Inderøy, tlf: (+47) 74156163, e-post: post@dittkontor.com.

Engebretsen oversettelser, Claudia Irene Engebretsen: Tysk-norsk, norsk-tysk. Almenspråklige oversettelser: kunst, musikk, eksport, import. Fagoversettelser: økonomi, handel. Korrekturlesing/språkvask: tysk generelt. Spesialområder: forretningskorrespondanse, CV, håndbøker, bruksanvisninger. Engebretsen oversettelser, Claudia Engebretsen, Valdresgata 3 B, 0557 Oslo, tlf: (+47) 22 37 73 05, e-post: claudeng@online.no.

Engelsk oversettelse ved NSS: Engelsk-norsk og norsk-engelsk oversettelse, alle typer tekster, dokumenter, statsautoriserte oversettere, også engelsk-dansk, engelsk-svensk, engelsk-tysk, engelsk-fransk, engelsk-spansk, spansk-engelsk, tysk-engelsk, fransk-engelsk, engelsk-finsk, engelsk-italiensk, engelsk-polsk, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

English Language Services: Engelsk oversettelse. English Language Services, Postboks 2133 Grünerløkka, 0505 Oslo, tlf: (+47) 21 00 63 41, faks: (+47) 21 00 63 01, mobil: (+47) 95 272 216, e-post: kevin@english.no.

Elisabeth Haukeland: Oversettelse (engelsk og svensk til norsk), korrekturlesing. Elisabeth Haukeland, Kverndalsveien 23, 2050 Jessheim, tlf: (+47) 63 97 38 92, faks: (+47) 63 97 23 87, mobil: (+47) 41 30 59 89, e-post: rentekst@online.no.

Estisk oversettelse ved NSS: Estisk-norsk og norsk-estisk oversettelse, dansk-estisk, alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Færøysk oversettelse ved NSS: Færøysk-norsk/dansk og norsk-færøysk oversettelse, også færøysk-dansk, engelsk-færøysk, færøysk-engelsk, alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Famm Translation Services: We translate technical subject matters such as software and documentation. Famm Translation Services, tlf: (+47) 66 90 05 01, faks: (+47) 66 90 05 02, e-post: webmaster@famm.no.

Fergus oversettelse og språkhjelp: Oversettelse. Gjennomgåelse, oppretting og evt. forbedring av tekst på engelsk og norsk. Kvalitetssikring av engelsk og norsk tekst. Fergus oversettelse og språkhjelp, tlf: (+47) 22 44 32 70, faks: (+47) 22 43 15 91, e-post: fergus@ncg.no.

Fidotext ANS: Oversettelse/Translation/Übersetzung. Høyt kvalifiserte oversettere mellom norsk, engelsk, tysk, finsk, svensk og dansk. Ved siden av oversettelse hjelper Fidotekst deg gjerne med utforming av tekst- og informasjonsmateriell, med å utarbeide nettsider på flere språk, osv. Fidotext ANS, Tåsenveien 109, 0880 Oslo, tlf: (+47) 2295 0718, mobil: (+47) 4045 0618, faks: (+47) 8502 3865, e-post: fidotext@fidotext.com.

Finn Nor Kompetanse DA, Translation and Communication Services: Høyt kvalifiserte morsmålsoversettere som også er spesialister innen sine fagområder (f.eks. økonomi, jus, markedsføring teknikk, medisin, osv). Finn Nor Kompetanse DA, Nesøyveien 4, 1362 Billingstad, tlf: (+47) 66 77 75 00, faks: (+47) 66 77 75 10, e-post: fin-nor@online.no.

Fransk oversettelse ved NSS: Fransk-norsk og norsk-fransk oversettelse, også engelsk-fransk, fransk-engelsk, tysk-fransk, fransk-tysk, ffransk-spansk, fransk-finsk, fransk-russisk, osv., alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Frederik W. Ohldieck MIL: Alle typer engelsk tekst. Tekniske brosjyrer og produktbeskrivelser. Servicehåndbøker, bruksanvisninger, patenter, foredrag og referater, medisinske rapporter og utredninger, forsikring m.m. Oversettelser utføres også fra dansk og svensk til norsk. Spesialkompetanse innen teknikk og elektronikk. Rimelig og raskt. Levering eventuelt på diskett, fax, modem. Frederik W. Ohldieck, Gyldenløvesgate 14A, 0368 Oslo, tlf : (+47) 22 44 47 03 (kl. 8-23), e-post: fohldiec@online.no.

Hest oversettertjenester: Hest oversetter fra norsk, svensk og dansk til engelsk, eller fra engelsk til norsk. HEST jobber i hovedsak med oversettelser for offshore-virksomheten, men kan oversette tekster om vidt forskjellige tema fra turistinformasjon til fiskeoppdrett. HEST kan oversette internettsider, nyhetsbrev, bøker, rapporter, eller lage ferdig oversatte sammendrag. HEST oversettertjenester, tlf./faks: (+ 44) 1224 635 337, e-post: hest@lineone.net.

Norsk Språkservice tilbyr kvalitetsoversettelser og tolking innenfor de aller fleste språk: engelsk, tysk, spansk, portugisisk, fransk, italiensk, islandsk, færøysk, dansk, svensk, finsk, estisk, russisk, ukrainsk, polsk, tsjekkisk, bugarsk, gresk, arabisk, kurdisk, japansk, kinesisk og mange flere. Konkurransedyktig kvalitet og pris. Kort leveringstid. Konfidensiell tolking. Norsk Språkservice (NSS), Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, mobil: (+47) 93 888 007, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-faks: (+1) 775 854 1858, e-post: info@spraakservice.net.

Hetra Oversettelser: Oversettelser til og fra fransk, norsk, tysk og engelsk. Hetra tilbyr sine kunder førsteklasses service i form av språklig og faglig riktige oversettelser. Hetra Oversettelser, tlf: (+47) 3311 1062, faks: (+47) 3311 3095, e-post: hetra@hetra.no.

Islandsk oversettelse ved NSS: Islandsk-norsk og norsk-islandsk oversettelse, også engelsk-islandsk, islandsk-engelsk, dansk-islandsk, svensk-islandsk, tysk-islandsk, alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

InfoData AS: InfoData AS tilbyr fullstendige løsninger innen oversetting, markedstilpasning og språkteknologi på alle språk. InfoData AS, InfoData AS, Prinsessealleen 50, 0275 Oslo, tlf: (+47) 22 51 63 30, faks (+47) 22 51 63 31, e-post: infodata@infodata.no.

Ingar Holst Forlag, Ingar Holst: Oversettelses- og tolketjenester til og fra kinesisk. Ingar Holst Publishing Co., P.O.Box, 2707 Solli, 0204 Oslo, Besøksadresse: Niels Juelsgate 41-a, 0257 Oslo, tlf: (+47) 22 55 94 69, mobil: (+47) 90 02 26 75, faks: (+47) 22 55 91 91, e-post: info@holst.no.

INK Norge AS: INK Norge AS har en fast stab av spesialiserte fagoversettere samt en stor base av veletablerte frilansere. Oversetting til de fleste språk, lokalisering, skriving av dokumentasjon, språkvask, bygging/testing, formatering/DTP. INK Norge AS, Pilestredet 15, 0164 Oslo, tlf: (+47) 22 20 52 10, faks: (+47) 22 20 52 11, e-post: ink@ink.no.

InterPreto, (Stiftelsen Internasjonalt Hus): InterPreto språktjenester leverer tolking og skriftlige oversettelser fra de fleste språk. Telefontolking, skjermtolking, fremmøtetolking. InterPreto, Internasjonalt Hus, Sandvikveien 13, 4016 Stavanger, tlf: (+47) 51 90 54 10, faks: (+47) 51 90 54 20, e-pos: post@interpreto.no.

Inter-Set oversettelsesbyrå: Etablert som profesjonelt oversettelsesbyrå i 1980. Profesjonell oversetting uten grenser. Alle språk. Hurtig levering pr. faks, modem eller e-post. Inter-Set AS, Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo, tlf: (+47) 22 00 45 50, faks: (+47) 22 00 45 60, e-post: oslo@inter-set.com.

JEC Scandinavia as: JEC Scandinavia as oversetter, forfatter og leser korrektur på tekniske og økonomiske dokumenter, bøker og bruksanvisninger. JEC Scandinavia as, Postboks 54, 3401 Lier, tlf: (+47) 32 85 50 03, faks: (+47) 32 85 50 82, e-post: scanjec@online.no.

Kinesisk oversettelse: Kinesisk-norsk og norsk-kinesisk oversettelse, også kinesisk-engelsk, engelsk-kinesisk, alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Kui Zhu kinesisk språktjeneste: Kinesisk språktjeneste yter følgende tjenester - oversettelse, tolking, korrektur, produksjon av trykksaker - innenfor fagområder som økonomi, jus, eksport/import, fiskeri, litteratur, utdanning. Kui Zhu kinesisk språktjeneste, Villaveien 29B, 3660 Rjukan, tlf: (+47) 35 09 62 94, faks: (+47) 35 09 71 02, e-post: info@kinesisk.no.

Konsulentgruppen AS: Oversettelse fra engelsk og tysk til norsk. Spesialområde: håndbøker for teknisk utstyr slik som anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, motorer, strømaggregat, vedlikeholdsutsyr for flyplasser, bakkeutstyr for flyplasser, bygningskraner, hage- og golfmaskiner, og annet teknisk utstyr. Konsulentgruppen AS, PB 12, 4973 Vegårshei, tlf: (+47) 37 16 95 64, faks:(+ 47) 37 16 95 81, e-post: tormodf@online.no.

Kvalitekst AS: Kvalitekst AS tilbyr kvalitetsoversettelser fra engelsk, tysk, svensk og dansk til norsk; mellom andre språkkombinasjoner ved behov. Kvalitekst AS, Drammensveien 8, 0255 Oslo, tlf (+47) 22 55 47 00, faks (+47) 22 55 48 00, e-post: post@kvalitekst.no.

Lingo Access AS: Lingo Access AS tilbyr tolke- og oversettingstjenester for næringslivet. Lingo Access AS, Fjøsangerveien 50, Postboks 6130, 5892 Bergen, tlf: (+47) 55 20 72 40, faks: (+47) 55 20 72 49, e-post: mork-knudsen@lingoaccess.no.

Martix Communications AS: Oversettelse fra en rekke språk til lettlest og flytende norsk. Tekstbearbeidelse. Matrix Communications AS, Trollåsveien 34, PB 558, 1410 Kolbotn, tlf: (+47) 66 99 72 22, faks: (+47) 66 99 71 23, e-post: info@communications.no.

Morten Nærbøe Translations, Nartrans: Translation or proofreading from English or Danish into Norwegian. High-quality translations and other linguistic services within several special fields: computer technology (software/ hardware, web sites etc.), financial, marketing, tourism, etc. Nartrans, Smalgangen 29, 0188 Oslo, tlf: (+47) 91883486, e-post: post@nartrans.com.

Netrom Translation: Translation, localization and QA of computer-related material from English, Danish and Swedish into native Norwegian. Long experience in translating automotive principles and QA-ing educational entertainment software. Netrom Translation, Plutobakken 30, tlf: (+47) 32 87 24 80, faks: (+47) 32 87 24 81, mobil: (+47) 934 99 126, e-post: morten@netrom.no.

Noricom AS: Språkopplæring, translatørtjenester: oversetting og tolking. Konferansetolking. Noricom er en landsdekkende gruppe selskaper som samarbeider om levering av språktjenester til det offentlige og private marked. Kontakt ditt nærmeste Noricom kontor for informasjon om språktjenestene: Fredrikstad, Oslo, Kongsberg, Hamar, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Stryn, Trondheim, Bodø, Tromsø (se webside for nærmere adresseopplysninger). Se også Noricom Språktjenester eller Forumnett-siden.

Norske Brukerveiledninger: NBV er spesialist på medisinsk terminologi og medisinsk Latin. Mer enn 13 års erfaring fra medisin og helsesektoren i Norge og England sikrer deg oversettelse av høy kvalitet. Norske Brukerveiledninger, Uranusvn. 156, 3055 Krokstadelva, tlf: (+47) 32 27 32 07, faks: (+47) 32 27 31 71, e-post: nbv@c2i.net.

Norsk Språkservice: NSS Tolke- & Oversetterbyrå tilbyr kvalitetsoversettelser og tolking innenfor de aller fleste språk. Oversetting: konkurransedyktig kvalitet og pris. Kort leveringstid. Konfidensiell, profesjonell tolking til konkurransedyktige priser. Kvalifiserte medarbeidere. Norsk Språkservice (NSS), Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, mobil: (+47) 93 888 007, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-faks: (+1) 775 854 1858, e-post: info@spraakservice.net.

Norsk2English Translators: Specialist legal, commercial, financial, technical & shipping translators. Juridisk, næringsliv, økonomisk, teknisk & shipping translatører. Norsk2English Translators, tlf: (+47) 9181 9602, mobil: (+47) 9181 9602, e-post: norsk2english@chello.no.

Norsk Tolkeservice AS: Norsk Tolkeservice AS er et tolke- og oversetterbyrå med mange høyt kvalifiserte medarbeidere som til sammen dekker de fleste språk og fagområder. Våre tjenester inkluderer tolking, oversetting, språkopplæring, konferanser, guiding. Norsk Tolkeservice AS, Nedre Storgate 11, 3015 Drammen, tlf: (+47) 36 89 36 05, faks: (+47) 32 89 32 22, mobil: (+47) 920 24 435, e-post: tolkesas@online.no.

NSS Oversetterservice: NSS Oversetterservice tilbyr profesjonelle oversettelser i de aller fleste språk. Oversetting: konkurransedyktig kvalitet, leveringstid og pris. Kvalifiserte medarbeidere. NSS Oversetterservice, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, mobil: (+47) 93 888 007, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

& Metodius d/a: Din lærer, din tolk, din oversetter, din guide når det gjelder russisk. Over 20 års erfaring med tolking og oversettelse mellom russisk og norsk og mellom russisk og engelsk. & Metodius, Industrigt 30, Majorstua, Oslo, tlf: (+47) 22 60 77 47, faks: (+47) 22 60 77 48, e-post: et@metodius.no.

Omega Translatør: Rask hjelp med oversettelser. Lite byrå i Oslo som oversetter alle typer litteratur fra tysk, engelsk og de nordiske språk. Omega Translatør, P.O.Box 380, Økern, 0513 Oslo, tlf: (+47) 916 46 840, faks: (+47) 22 22 35 05, e-post: s.johansen@eunet.no.

Ordkommisjonen AS: OK (Ordkommisjonen) er et oversettings- og lokaliseringsfirma som fokuserer spesielt på multimedierelaterte prosjekter. Ordkommisjonen AS, Huset Arkadia, Uranienborg terrasse 9, 0351 Oslo, tlf: (+47) 22 93 37 77, faks: (+47) 22 93 37 70, mobil: (+47) 91 12 12 66, e-post: fredrik.bolin@ordkommisjonen.no.

Polaris institute AS: Polaris institute has expertise in all major European languages and cultures including: English (UK & US), German, French, Spanish, Italian, Norwegian and Russian. Polaris institute as, Postboks A, Bygdøy, 0211 Oslo, tlf: (+47) 22 55 46 11, faks: (+47) 22 55 49 60, e-post: customerservice@polaris.institute.no.

Norsk Språkservice tilbyr profesjonelle oversettelser i de aller fleste språk: engelsk, tysk, spansk, portugisisk, fransk, italiensk, islandsk, færøysk, dansk, svensk, finsk, estisk, russisk, ukrainsk, polsk, tsjekkisk, bugarsk, gresk, arabisk, kurdisk, japansk, kinesisk og mange flere. Oversetting: konkurransedyktig kvalitet, leveringstid og pris. Norsk Språkservice, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, mobil: (+47) 93 888 007, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Polonor: Polonor er et forretningsmessig foretak som har for oppgave å hjelpe norske og polske bedrifter med å opprette og opprettholde kontakt. Til primære oppgaver hører kartlegging av diverse virksomheter i Polen og Norge. Polonor tar seg også av tolking og oversettelse for privatpersoner, organisasjoner og det offentlige. Polonor, Dariusz Szyszka, D Eilivssonsg. 32, 3730 Skien, tlf: (+47) 35 52 34 07, faks: (+47) 35 52 42 96, mobil: (+47) 90 20 36 97, e-post: post@polonor.no.

ProLanguage Aune: ProLanguage Aune tilbyr oversettelse, korrekturlesing, tolking og undervisning innenfor språkene engelsk, tysk og norsk. ProLanguage Aune, tlf: (+47) 932 27 547, faks: (+47) 933 73 343, e-post: maune@prolanguage.no.

Rett norsk: Rett norsk tilbyr rask, rimelig og effektiv språkvask, korrektur, konsekvensretting, oversettelse, lokalisering og kvalitetssikring. Rett norsk, Vestlandsfaret 5b, 0684 Oslo, tlf.: (+47) 22 42 57 60 + 129 (dag), (+47) 22 27 43 66 (kveld), e-post: rettnorsk@hotmail.com.

Risnes design & oversettelse: Risnes design & oversettelse er et lite enmannsforetak som ønsker å tilby private og firma ulike tjenester innenfor oversettelse, webdesign, oversettelse, korrekturlesing, osv. Risnes design & oversettelse, Mikkjel Fønhus gt 11, 8800 Sandnessjøen, tlf: (+47)  750 41691, mobil: (+47) 954 32305, e-post: linda.risnes@c2i.net.

Russian Communication Service: Tolking, oversettelser, rådgivning i Russland. Prosjektledelse. Utredninger. Russian Communication Service, Austertana, 9845 Tana, tlf: (+47) 78 92 72 11, faks: (+47) 78 92 97 03.

Russisk oversettelse ved NSS: Russisk-norsk og norsk-russisk oversettelse, også engelsk-russisk, russisk-engelsk, fransk-russisk, osv., alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Sally's Translations: Sally's Translations spesialiserer seg på finansiell og teknisk engelsk, og spesielt på dokumenter som skal publiseres på trykk eller på internett. Sally's Translations, Prestegårdsvn. 2, 7051 Trondheim, tlf: (+47) 73938011, faks: (+47) 73938098, e-post: sskow@online.no.

Samipress Medietjenester: Samipress Medietjenester er et norsk/samisk tolke- og reportasjebyrå, og er det eneste i sitt slag i hele Sapmi. 12 års erfaring og kompetanse innen tolking og oversetting. Samipress Medietjenester, Gartnetvadda 21, 9520 Kautokeino, tlf: (+47) 784 86 416, mobil: (+47) 994 55 922, e-post: mail@samipress.net eller heaika@samipress.net.

SamText International Text Agency: Innenfor markedsføring, oversetting og dokumentasjon er flere yrkesgrupper involvert i prosessen fra idé til ferdigprodusert tekst. Tekstforfattere, journalister og skribenter, fagoversettere, korrekturlesere, typografer og trykkere, pluss bindeleddene imellom, er alle spesialister på sine områder. I samarbeid med svært dyktige folk fra alle disse yrkesgruppene, leverer vi alle typer tekst. Og på alle språk og for alle markeder. Se også SamText as. Samtekst AS, Møllergaten 9, 0179 Oslo, tlf: (+47) 2233 2690, faks: (+47) 2233 2693, e-post: mail@samtext.com.

Smartcom, Sandra Marthinsen Communication: Smartcom tilbyr oversettelse fra norsk til britisk engelsk og yter engelskspråklig bistand til privat og offentlig virksomhet. Smartcom, Hammerfestgt. 2D, 0565 Oslo, tlf: (+47) 920 39325, e-post: sandra.marthinsen@smart-com.no.

Somalisk oversettelse: Somalisk-norsk og norsk-somalisk oversettelse, også somali-engelsk, engelsk-somalisk, osv., alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Spansk oversettelse ved NSS: Spansk-norsk og norsk-kinesisk oversettelse, også engelsk-spansk, spansk-engelsk, spansk-fransk, fransk-spansk, spansk-tysk, alle typer tekster, dokumenter, statsautoriserte translatører, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Språk- og oversettingstjeneste: Språk- og oversettingstjeneste tilbyr korrekturlesing, oversetting og språkvask av allmenne, tekniske og økonomiske norsk- og tyskspråklige tekster. Språk- og oversettingstjeneste, Øygardsvegen 29, 4327 Sandnes, tlf: (+47) 51 62 02 74, e-post: karin@spraaktjeneste.no, kurt@spraaktjeneste.no.

Språkskolen CiaO: Språkundervisning i italiensk. Oversettelser mellom norsk og italiensk. Tolketjenester mellom norsk og italiensk. Språkskolen CiaO, Den Italienske Stats Kulturinstitutt, Oscars gate 56, 0258 Oslo, tlf./faks: (+47) 22 55 80 58, e-post: sprakskolen.ciao@c2i.net.

Språkverkstaden: Språkverkstaden tilbyr oversettelser mellom bokmål, nynorsk, svensk, dansk, tysk og engelsk og leser dessuten korrektur på og språkvasker bokmåls- og nynorsktekster av alle slag. Språkverkstaden, 6887 Lærdal, tlf: (+47) 57 66 87 02, eller: (+47) 57 66 87 03, faks: (+47) 57 66 87 04, mobil: (+47) 915 63 963, e-post: jan@sprakverkstaden.no, eller: gry@sprakverkstaden.no.

The Missing Ink: The Missing Ink hjelper deg med oversettelser til engelsk, og engelsk tekstutvikling og korrekturlesing. Tilbyr også kurs og konsultasjoner rettet mot forretningsvirksomheter, for deg som ønsker hjelp med presentasjoner, eller som ønsker engelskundervisning for å friske opp, eller engelskkunnskapene. Mitt tjenestetilbud har nylig blitt utvidet til å inkludere voiceovers, dvs. innlesing av tekst til bruk på radio og CD Rom. The Missing Ink, Amy Myrestrand: Trudvangveien 1b, 0363 Oslo, tlf: (+47) 22 60 58 89, mobil: (+47) 901 66 554; e-post: missingink@oslo.online.no.

Tolkebyrået: Tolkebyrået tilbyr tolker og oversettere på de fleste språk, fra de fleste kulturer og på mange ulike fagområder. Tolkebyrået, Skovveien 3, 0257 Oslo, tlf. (+47) 22 55 25 01, faks: (+47) 22 55 21 01, e-post: post@tolkebyraet.no.   

Tolketjenesten, Kristiansand kommune: Tolketjenesten tilbyr sine tjenester til alle som har behov for den, med en database på 100 tolker som behersker 45 språk. Tolketjenesten, Dronningens g 2, 4610 Kristiansand S, tlf: (+47) 38075448, faks: (+47) 38075487, e-post: tolketjeneste@va.telia.no.

Tove Heyerdahl oversetting: Spesialområde: oversetting fra fransk til norsk. Men også oversetting fra engelsk, dansk og svensk til norsk. Tove Heyerdahl oversetting, Maridalsveien 31A, 0175 Oslo, tlf: (+47) 22 11 45 21, e-post: tove.h@online.no.

Translation - Service, Margarita Aslanova: Translation - Service tilbyr oversettelser av store og små tekstmengder innenfor de fleste felt, både for bedrifter og private. Vi oversetter fra: norsk til russisk, russisk til norsk, engelsk til russisk, russisk til engelsk. Translation - Service, Ullevalsveien 92 D, 0451 Oslo, tlf: (+ 47) 22608375, faks: (+ 47) 22603973, e-post: trans-serv@c2i.net.

Translatørbyrået Styren: De fleste språk og fagområder. Translatørbyrået Styren er basert på statsautoriserte translatører og medarbeidere i utlandet med lignende status. Lett tilgjengelige for oversettelse av vitnemål, attester og andre offentlige dokumenter som skal stemples av statsautoriserte translatører. Translatørbyrået Styren, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo, tlf: (+47) 22 41 62 72, faks: (+47) 22 42 02 98, e-post: styren@online.no.

Translatørservice as: Næringslivets språkpartner i mer enn 20 år. Oversettelse og tolking.Translatørservice AS, Postboks 30, 4001 Stavanger, tlf: (+47) 51530000, faks: (+47) 51535800, e-post: trans@online.no.

TranslatørXpress AS: TranslatørXpress AS tilbyr ekspress service med topp kvalitet, til og fra de aller fleste språk. Translatør- og notarialbekreftet oversettelser. Oljerelatert og andre tekniske dokumenter. Juridiske, økonomiske, administrative tekster. Vitnemål og attester. TranslatørXpress AS, Merkantilsenteret, Jakob Askelandsvei 13, 4300 Sandnes, tlf: (+47) 51 63 56 50/51, faks: (+47) 51 63 20 52, mobil: (+47) 906 07 219, eller: (+47) 928 62 942, e-post: xray@online.no, eller: xpresso@online.no.

Translingua, John Richard Stokbak Sciaba, statsaut. translatør: Oversettelser mellom spansk, engelsk og norsk. Kjerneområder: juridiske og økonomisk/administrative tekster på språkene spansk, engelsk og norsk. Translingua, e-post: postmaster@sciaba.com.

TransProof Services: TransProof Services offers a professional translation service from both Norwegian languages (bokmål and nynorsk) to English, as well as proof-reading English text. Based in Southern Norway. TransProof Serrvices, Carole Hognestad, Bunesåsen 10, 3960 Stathelle, tlf: (+47) 35 96 35 59, mobil: (+47) 911 85 478, faks: (+47) 35 97 62 82, e-post: carole@transproof.com.

Tysk oversettelse ved NSS: Tysk-norsk og norsk-tysk oversettelse, også engelsk-tysk, tysk-engelsk, dansk-tysk, fransk-tysk, alle typer tekster, dokumenter, NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Vice Versa Fagoversetting, Anette Klingenberg Eriksen, statsaut. translatør: Oversettelser fra norsk/nynorsk, svensk og dansk til tysk. Oversettelser fra tysk til bokmål. Alle typer fagtekster. Vice Versa Fagoversetting, tlf: (+47) 37 04 80 99, faks: (+47) 37 04 76 11, e-post: viceversa@online.no.

Wintext Språkservice: Wintext Språkservice drives av en språkkonsulent, som har samarbeidsavtaler med fagoversettere og andre språkkonsulenter. Slik kan hvert enkelt oppdrag ivaretas med den aktuelle kompetanse. Wintext Språkservice, Sissel Wiik Nicholls, tlf: (+47) 67 14 55 24, e-post: wintext@barum.online.no.

UTENLANDSKE OVERSETTERE, TRANSLATØR- OG TOLKEBYRÅER (NORSK)

AAA Scandinavian Translations, Andy Bell (MITI): Translation from Swedish, Norwegian and Danish into English by a native English speaker - in fields as varied as the translation of medical, pharmaceutical notes, documents, as well as contract translations for high-profile Scandinavian/European companies, translation of construction/technical/legal documents and a huge variety of website/homepage work. AAA Scandinavian Translations, Andy Bell (MITI), 8/62 Onslow Rd, Shenton Park, Perth 6008, WA, Australia, tlf: (+618) 9388 3889, faks: (+618) 9388 6794, mob: (+618) 407 386682, e-post: andytrans@bigpond.com.

Access Translation Services: Access yter en lang rekke språkrelaterte tjenester, medregnet oversetting, analyse av produktnavn, kommentatorstemmer, videodubbing, skrivebordssetting (DTP), sats, trykk og tilpasning av programvare til de forskjellige land og språk (software localization). Access Translation Services, 1453 Woodgate Way, Tallahassee FL 32312, USA, tlf: (+1) 850-385-5374, faks: (+1) 850-385-5171, e-post: Accesstrans@cs.com.

Alba Scandinavia Translations: Alba Scandinavia Translations tilbyr profesjonelle oversettingstjenester til kunder i næringsliv og forvaltning, med Norge som største marked. Oversetter både fra bokmål og nynorsk - også fra svensk. Alba Scandinavia Translations, Tom Ellett, 3/1 Lismore House, Station Road, Oban, Scotland PA34 4NU, tlf: (+44) 1631 571 300, faks: (+44) 1631 571 600, e-post: mail@albascan.co.uk.

Alpha Communications: Et danskejet bureau i USA. Specialists in high-quality translations and interpretation between English, Danish, Norwegian, Swedish and Finnish. Alpha Communications, 9332 Hazelbrook Dr., Huntington Beach, CA 92646, USA, tlf: 80 88 12 70 (frikaldsnr.), tlf: (+1) 714-377-2332, faks: (+1) 714-377-2333, e-post: info@alpha-com.com.

Baltic Media Ltd: Baltikumspecialisten offer quality translation of press and advertising text, including text adaptation services. The company also offers interpretation services in Scandinavia and in the Baltic Sea Region. Baltikumspecialisten, P. O. Box 1230, 181 24 Lidingö, Sverige, tlf: (+46) 87676024, faks: (+46) 87673693, e-post: veiberg@baltikumspecialisten.se.

Geoffrey I. Barrow, oversetter: Geoffrey I. Barrow tilbyr rask og pålitelig service med både små og store oppdrag. Alle typer tekster, også tekniske. Geoffrey I. Barrow, PO Box 4, Frankford, Ontario K0K 2C0, Canada, tlf: (+1) 613 398 1676, faks: (+1) 613 398 1677, e-post: barrow@sympatico.ca.

Tara F. Chace, oversetter: Tara F. Chance tilbyr oversettelsestjenester fra norsk, dansk og svensk til engelsk i diverse områder. Tara F. Chace, 1208 24th Ave., East Seattle, WA 98112-3626 USA, tlf: (+1) 206-329-3038, e-post: chace@u.washington.edu.

Cinescript: Cinescript er et oversettelseagentur med et spesielt engasjement i film- og fjernsynsbransjen. Cinescript, Liane Kirsch, Wilhelmshavener Strasse 32, 10551 Berlin, Tyskland, tlf: (+49) 30-395 7883, faks: (+49) 30-395 6778, e-post: lcl@berlin.snafu.de.

DeepTrans: DeepTrans translate a variety of documents for legal, industrial, medical or business purposes. All languages, including Norwegian. DeepTrans, tlf: (+1) 416 750 8273, e-post: deeptrans@usa.net.

International Text Solutions: A professional network of native speaking bilingual translators with years of experience serving businesses and individuals worldwide. Providers of high quality translations of all types and in any subject: English, Norwegian, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Icelandic, Faeroese, Danish, Swedish, Finnish, Estonian, Russian, Ukrainian, Lithuanian, Polish, Czech, Slovak, Bulgarian, Greek, Georgian, Arabic, Chinese, Kurdish, Nepali, Mongolian, Japanese, Somali, etc. International Text Solutions by NSS, tlf: (+47) 22 222 773, faks: (+47) 22 222 779, e-post: info@spraakservice.net.

Global Equipment Network: Norwegian Translators & Interpreters. Norwegian into English, Danish, Swedish & Icelandic.

Liss Myrås, Assosiert medlem av SFÖ (Sveriges Fagoversetterforening): Oversettelsestjenester til det norske språket med spesialisering på Reiseliv & Turisme, IT & Data, Kjøretøy & Motorvogn, samt Media og Generell Forretningsvirksomhet. Engelsk/svensk/dansk til norsk. Nordic Translation, Kungsfågelgatan 19, 72469 Västerås, Sverige, tlf: 0046 (0)21 356494, e-post: info@nordictranslation.com.

Nilssen oversetting: Dansk oversetterbyrå. Nilssen oversetting, Sverrigsgade 6a, 2. th., 2300 København S, tlf./faks: (+ 45) 32 97 67 69, mobil: (+ 45) 24 22 67 80, e-post: post@nilssen.biz.

Elisabeth Petit: Oversettelse av bøker, bruksanvisninger, brosjyrer mellom fransk og norsk. Statsautorisert translatør og tolk. Elisabeth Petit, Le Pavillon, 340, Impasse Morgay, 83300 Draguignan, France, tlf./faks: (+ 33) 0 494 470 382, e-post: elisabeth.petit4@wanadoo.fr.

Scandinavia Translations: Et billigere alternativ for oversettelser til eller fra dansk, norsk, finsk eller svensk. Scandinavia Translations, 1325 Sprucedale Ave., London, ON, N5X 2S2, Canada, tlf: (+1) (519) 673-6198, faks: (+1) (519) 673-6093, e-post: scantran@home.com.

Soget: A translation, localization, publishing services provider. Oversettelser til 50 fremmedspråk. Redigering av tekster (technical writing og forlagskorrektur), lokalisering, grafikk, CAD, layout og trykking. Soget Home Page. Soget s.r.l., Via Roncaglia 14, 20146 Milano, Italy, tlf: (+39) 02-4859 141, faks: (+39) 02-4859 1420, ftp: server.soget.com.

Taurus Word Processing and Translations: A professional word processing, editing, proofreading and translation service that utilizes e-mail, telefax, couriers and the Internet to meet your every English word processing need Taurus Word Processing and Translations, tlf: +972-6-6784827, faks: +972-6-6784827, e-post: krisawni@internet-zahav.net.

Tourtext: Tourtext tilbyr tekst og oversettelser for reiseliv. Fagoversettelser for reiseliv. Tourtext kjenner norske reiselivsproduktene og tyske kundene. Tourtext jobber nøyaktig fortrolig, rask og kunkurransedyktig. Tourtext, Schnellbruckstr. 22, 79341 Kenzingen, tlf: (+49) 76 44 / 91 36 67, faks: (+49) 76 44 / 91 36 68, e-post: tourtext@t-online.de.

Viking-oversettelser: Viking-oversettelser jobber med følgende språkkombinasjoner: norsk-dansk-tysk-dansk-norsk. Viking - Übersetzungen, Stresemannstr.15 HS 4, 22769 Hamburg, tlf: (+49) 40-43 18 38 43, faks: (+49) 40-43 18 38 44, eller: (+47) 36-03 25 37 40, e-post: asamnoey@aol.com.

OVERSETTINGS- OG TOLKETJENESTER: ANDRE LINKSAMLINGER

Gulesider.no: Treff i bransje: oversettere, translatører, tolker.

Kvasir.no: Næringsliv/Bransjer/Tjenester/Språktjenester/Oversetting.

Kvasir.no: Næringsliv/Bransjer/Tjenester/Språktjenester.

Yahoo.no: Næringsliv og økonomi/Bedrifter/Kommunikasjons- og medietjenester/Oversettere.

Europages: Translation and Interpretation, Norway.

Language Teacher®. Electronic pocket talking translators

RESOURCES FOR TRANSLATORS AND INTERPRETERS

FIT: Fédération internationale des traducteurs (International Federation of Translators). All the information is in French and English, FIT's two official languages.

ITI: Institute of Translation & Interpreting, UK. Founded in 1986 as the only independent professional association of practising translators and interpreters in the United Kingdom. ITI is a full member of the International Federation of Translators.

TÖI: Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, Sverige.

NAJIT: The National Association of Judiciary Interpreters and Translators, USA. A non-profit organization dedicated to the furtherance of the court interpreting and legal translation profession.

The Translation Services and Languages Info Guide: Offers information on translation clients, translators, languages and translation services.

Translation & Interpretation Organizations: Webb's Net. Links to associations of translators and interpreters around the world. Databases. Other resources.

Translation Course (OSEN): The translation component of the web-based English mellomfagstillegg (OSEN), University of Oslo. Developed and written by Anne-Line Graedler.

Oversaettere.dk: Danmarks mest detaljerte indeks over oversættere i Danmark. Indekseret efter sprog og teksttype. Også oversættere, der ikke er på Internet.

Translation Links: A vast number of translation links and resources for translators and interpreters, by Dieter Wiegert.

Translation Links & Resources: Resources for Translators and Interpreters, University of Innsbruck, Austria.

LANTRA-L: Translation and Interpretation. LANTRA-L is a forum for all aspects of translation and interpretation of natural languages.

The Translator's Home Companion: The single most useful source of information for the professional translator and those in need of translation services. The Translator's Home Companion is intended to serve as a focal point of information about resources available on the Internet and elsewhere for translators, interpreters, and all those interested in the arts and crafts of foreign languages.

Information for Translators: Cecilia Falk's Home Page. Links to translators' pages, language links and more.

International Translators Associations: Useful links & addresses.

Foreignword.com: Some of the most comprehensive link lists to translation agencies all over the world.

TranslationZone.com: The source for translation professionals. A source for translation industry news and information. Directory of translators by language skills and industry expertise. Articles on the translation industry.

The 006 Translator Directory: A global directory of translators, interpreters and language consultants specialized in 20 different languages.

Aquarius.net: The world largest marketplace for translation and interpreting jobs on the Internet.

Translate.com (Taiwan): This site is for translation, interpretation, translator, interpreter, tutor, language services, freelance and translation companies. Find translators. Registration.

Xlation.com: Resources for Translation Professionals.

Webbsnet.com: Webb's World Translation Resources. Links to valuable resources for translators and interpreters.

McLean Language Help: HELPnow. Få hjelp her og nå. Hjelp med engelsk språk og oversetting. Linkesamling: ordbøker, ordlister, online translators, m fl.

Tolken99: Tolken99 is a word processor, translator, dictionary and vocabulary test, all in one: available for free downloads. It is a complete word processor that also can perform very fast translations of documents, e-mail and web pages, etc. to and from English and Swedish. WYSIWYG editing, spell-checker with automatic language detection, a +50 000 words Swedish-English dictionary, image and table handling, statistics and search&replace for both text and formats are a few of its many features. More languages are available for free download, to use with the program: Danish, French, German, Norwegian, Spanish.

Hermes, God of Translators and Interpreters: The origins of language and the prehistory of interpreting. A historical inquiry into the earliest days of interpreting, demonstrating how they provide a window onto both the "prehistory" of translation and the origins of language. Paper just presented on March 24, 2000 at the Translation2000 Conference, sponsored by the NYU Translation Studies Program.

SCANDINAVIAN LANGUAGE ONLINE RESOURCES

Norwegian Language Resources: Links to Norwegian-language dictionaries, glossaries, phrase-books, translators, grammars, online courses and other language-related resources on the Web.

Danish Language Resources: Links to Danish-language dictionaries, glossaries, phrase-books, translators, grammars, online courses and other language-related resources on the Web.

Swedish Language Resources: Links to Swedish-language dictionaries, glossaries, phrase-books, translators, grammars, online courses and other language-related courses on the Web.

SLANG RESOURCES

Surfing for Slang: the World’s Cool Slang Link Bank: Recommended Slang Links. Largest ever collection of links to slang-related sites on the Web. Slang dictionaries, glossaries, etc. Links to English (British, American, Irish, Canadian, Australian, New Zealand), Scandinavian (Norwegian, Danish, Swedish, Icelandic), German, as well as to other specialized slang.

Norwegian-English Dictionary of Current English Slang, Colloquialisms and Related Phraseology: A dictionary project with a special focus on English slang, as well as current British and American colloquial usage. A pretty diverse in content reference tool, unique also for translators. Currently containing 6230 headwords & more than 18500 expressions. Order price: NOK 140, postage included. To order: orders@ordbok.cjb.net.

Nye forslag, spørsmål, rettelser, osv. sendes til webmaster@oversettere.cjb.net, eller til inclusion@oversettere.cjb.net.

Trenger du oversettelser eller tolking, send en mail til info@spraakservice.net.

To order translation services to & from Norwegian, send an email to info@spraakservice.net.

Copyright ® 1999-2004 by NSS. All rights reserved.