NORSK-BULGARSK TRANSLATØR OG OVERSETTER

 

- BULGARSK TOLK -     - BULGARIAN TRANSLATOR -

 

 

 

>> Bulgarsk-norsk og norsk-bulgarsk oversetterservice. Profesjonell bulgarsk autorisert translatør og oversetter med tolke- og oversetterutdanning, bosatt i Oslo, tilbyr alt innen bulgarsk-norsk og norsk-bulgarsk oversettelse, translatørtjenester og tolking, i tillegg til engelsk-bulgarsk og bulgarsk-engelsk oversetting av alle typer dokumenter og tekster.

 

>> Bulgarsk-norsk og norsk-bulgarsk translatørservice. Offentlig godkjent oversettelse av alle typer dokumenter (attester, sertifikater, vitnemål, osv) med stempel. Statsautorisert translatør bulgarsk-norsk, autorisasjon fra Bulgarias utenriksministerium. Godkjent som autorisert translatør av Bulgarias ambassade i Oslo. Godkjent rettstolk, polititolk.

 

>> Bakgrunn: magistergrad (MA) i engelsk filologi; tysk som bifag. Tolke- og oversetterutdanning fra Universitetet i Sofia og Universitetet i Oslo. Tidligere universitetslektor i engelsk. Lektor i bulgarsk språk ved Utenrikstjenestens kompetansesenter (UKS). Statsautorisert translatør bulgarsk-norsk og bulgarsk-engelsk i Bulgaria, godkjent av Utenriksministeriet i Bulgaria. Daglig leder av Norsk Språkservice. Registrert som selvstendig næringsdrivende innen oversettelse og formidling av oversettelsestjenester i Brønnøysund, org.nr. 982 053 161 MVA.

 

>> Spesialområder: offisielt godkjent oversettelse av offentlige norske og bulgarske dokumenter, sertifikater, attester, dåpsattester, fødselsattester, vigselsattester, ekteskapspapirer, skilsmisseattester, skilsmissebevilgninger, navnemeldinger, skifte- og uskifteattester, vitnemål, karakterutskrifter, diplomer, politiattester, rettsdokumenter, skjøter, firmaattester, avtaler, kontrakter. Alt innen oversettelse av generelle allmennfaglige tekster, faglige tekster, manualer, tekniske rapporter, informasjons- og reklametekster, brosjyrer, nettsider, filmmanus, private dokumenter. Markedsføring, turisme, reklame, forretningskorrespondanse, turistbrosjyrer samt pressemeldinger og artikler. Fagstoff innen jus, økonomi, finans, samt reiseliv og kultur. Kort leveringstid på alle typer dokumenter og størrelser. 

>> Priser: normalt 1,15 – 1,50 kr pr ord ekskl. mva avhengig av tekstmengde og vanskelighetsgrad. Minimumspris pr. oppdrag eller pr. oversatt dokument er 400 kr ekskl. mva.

 

>> Tar alle typer tolkeoppdrag mellom bulgarsk og norsk. Lang erfaring som retts- og polititolk for UDI, UNE, Politiet, advokatkontorer, rettssystemet. Tolket i sykehus og diverse asylmottak.

 

Kontakt: Vlaiko Vischansky. Postadresse: Hans Nielsen Hauges plass 7, 0481 Oslo.

 

Telefon: 22 222 773. Mobil: 93 888 007. Faks: 22 222 779.

 

E-post: info@spraakservice.net