NORSK-BULGARSK TOLK

 

- BULGARSK OVERSETTER -                  - BULGARIAN TRANSLATOR -

 

 

 

>> Bulgarsk-norsk og norsk-bulgarsk tolketjeneste. Profesjonell bulgarsk tolk med over 20-års tolkeerfaring, bosatt i Oslo regionen, tilbyr bulgarsk tolking for bedrifter og offentlige kunder i Norge. Tar alle slags tolkeoppdrag, inkl. fremmøtetolking, telefontolking, advokattolking, rettstolking, polititolking, telefontolking m.fl. Tolking mellom språkene norsk, engelsk og bulgarsk (morsmål). Tilgjengelig på kort varsel.

 

>> Godkjent av Bulgarias ambassade/Bulgarias Utenriksministerium som tolk og autorisert translatør. Tilknyttet som tolk Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Politiet og Bulgarias ambassade. Også tilknyttet tolkeregisteret etablert av Oslo tingrett i samarbeid med Justisdepartementet, til bruk for domstolene i Norge. Registrert som selvstendig næringsdrivende innen tolking og formidling av språktjenester.

 

>> Rettstolk, polititolk, simultantolk, konsekutivtolk, konferansetolk, telefontolk mellom språkene norsk og bulgarsk, engelsk og bulgarsk med tolke- og oversetterutdanning fra Universitetet i Sofia og Universitet i Oslo. Lang erfaring med å tolke for UDI, UNE, Politiet, advokater, i rettssystemet (Oslo tingrett, Bergen tingrett, Stavanger tingrett, Jæren tingrett, Kristiansand tingrett, Moss tingrett, Nedre Romerike tingrett, Alstahaug tingrett, osv.), sykehus, diverse asylmottak, næringsliv, osv. Benyttet av diverse tolkebyråer.

 

>> Minimumspris pr time: 600 kr ekskl. mva. Timepris etter avtale.

 

>> Tar alle typer skriftlige oversettelser mellom språkene norsk-bulgarsk, engelsk-bulgarsk. Kan tilby offisielt godkjent oversettelse og stempling av alle slags offentlige dokumenter.

 

Kontakt: Vlaiko Vischansky. Postadresse: Hans Nielsen Hauges plass 7, 0481 Oslo.

 

Telefon: 22 222 773. Mobil: 93 888 007. Faks: 22 222 779.

 

E-post: info@spraakservice.net