Main  Translation  Interpreting  Rates  Contact us  Work for NSS?

Norsk SpråkserviceTM

Professional Multiple Languague Translators

 Hovedside  Om oss  Oversetting  Tolking  Priser  Kunder  Kontakt oss  Jobbe for oss?

 View our website in English  

Org.nr. 982 053 161 MVA

 >> Norsk Språkservice: Høy kvalitet til fornuftige priser

Tjenester levert av Norsk Språkservice inkluderer tolking og oversetting av alle slag - innenfor de fleste fagområder og språk. Kontakt oss for et prisoverslag. Vi er tilgjengelige på telefon, mobil, e-post, faks og e-faks.

___________________

 >> Medarbeidere:

NSS samarbeider med et stort nettverk av nøye utvalgte oversettere og tolker, inkl. statsautoriserte, fra diverse språkbakgrunn og med tilleggskompetanse innen ulike spesialfelt. Vi har dyktige tolker som er disponible til enhver tid og er spesialister innenfor både konsekutiv- og simultantolking, også retts- og forretningstolker, osv. For de aller fleste av dem er målspråket deres eget morsmål, noe som er med på å sikre en høy kvalitet på resultatet. Tolkene våre står klare til å levere kvalitetstolking av alle typer innenfor de fleste språk og ta imot dine tolkeoppdrag. Er du en tolk eller oversetter?

___________________

 >> Er du en tolk?

NSS holder nå på å bygge ut sitt nettverk av tolker. Er du en oversetter eller tolk? Eller du synes frilansarbeid i tolking er noe for deg? Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med nye velkvalifiserte medarbeidere. Interessert i å bli med? Kontakt oss gjerne med din CV med personalia, telefonnummer, etc. Vennligst presiser språkkombinasjoner, fagområder og andre preferanser. Du finner vår mer detaljerte kontaktinfo her. Klikk her for å vite mer.

___________________

 >> Gratis råd. Mail oss dine spørsmål:

Spør oss om råd… Vi er nå tilgjengelig for uforpliktende konsultasjon og råd i forbindelse med ditt tolkeprosjekt, gjerne også i helgene. Vi utarbeider et prisoverslag før oppdraget settes i gang. For mer info vennligst mail oss eller ring 22 222 773 (mobil 93 888 007 hvis ikke tilgjengelig). Prøv oss!

 >> Hvordan bestille?

Det er enkelt å bestille tolk. Send oss en forespørsel på e-mail hvor oppdragets språk, karakter, dato (husk å bestille i god tid), klokkeslett og varighet i timer er angitt. Et prisoverslag utarbeides før oppdraget settes i gang. For detaljert kontaktinfo vennligst klikk her.

______________________

 >> Hva skjer så?

Etter at bestillingen er sendt, vil du umiddelbart få en bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vi utarbeider et prisoverslag før oppdraget settes i gang. Valget av tolk skjer etter nøye vurdering av hvilke krav oppdraget stiller til evt fagkunnskaper og terminologien. For nærmere informasjon eller for å bestille, vennligst klikk her.

______________________

 >> Flere språk:

Vi har tolker med bakgrunn i de aller fleste europeiske og en rekke andre språk. Tolking eller oversettelser til og fra norsk kan vi tilby innenfor følgende språk: engelsk, tysk, fransk, portugisisk, spansk, islandsk, dansk, svensk, ungarsk, latvisk, latvisk, russisk, ukrainsk, polsk, tsjekkisk, bulgarsk, makedonsk, serbisk, bosnisk, tyrkisk, kurdisk, persisk, uigursk, urdu, arabisk, amharisk, oromisk, somalisk, swahili, kinesisk, mongolsk, thailandsk, m fl. For en mer fullstendig liste vennligst klikk her.

______________________

 >> Taushetsplikt:

Våre tolker og oversettere er pålagt taushetsplikt i forbindelse med de oversetter- eller tolkeoppdrag de utfører. Alle oppdrag blir behandlet strengt konfidensielt, både av Norsk Språkservice og tolken/oversetteren.

______________________

 >> Kontakt oss:

Du kan ta kontakt med oss på flere måter. Enklest er det å sende en mail, men du kan også ringe 22 222 773 (mobil 93 888 007 hvis ikke tilgjengelig).  Du kan også fakse oss på 22 222 779 – eller benytte vår e-faksnummer +1 206 666 2221, slik at vi får din tekst direkte på dataskjermen. Postadressen vår er som følger: NSS, Knut Alvssonsvei 9, 0574 Oslo.

 >> NSS Tolkeservice:

Profesjonell tolking til rett pris. Vi kan stille tolker innen de fleste språkkombinasjoner - ved oppdrag for det offentlige (f.eks. påtalemyndighet, rettsinstanser, politi, helsesektor, fylker, kommuner, organisasjoner, offentlige bedrifter) og for privat næringsliv. Send oss en forespørsel på e-mail hvor oppdragets språk, karakter, dato, klokkeslett og varighet i timer er angitt. Husk å bestille tolk i god tid (selv om vi prøver å være fleksible nok til å dekke alle behov innen tolking). Du kan kontakte oss per e-post, telefon eller faks. For mer info klikk her.

_________________________________

 >> Priser:

Et prisoverslag utarbeides før oppdraget settes i gang. Prisen på tolking er timebasert. Timeprisen kommer an på hvilket språk det gjelder, men vil også variere avhengig av type tolking og oppdragets karakter. Pris på tolking avtales for hvert enkelt oppdrag. Den er som regel noe høyere når det gjelder ikke-europeiske språk, noe lavere for engelsk. Minstepris pr. oppdrag: 360 kr. Vi gir rabatt på større eller faste oppdrag. Mer.

_________________________________

 >> Norwegian-English Dictionary of Current English Slang & Colloquialisms:

Her kan du ta en titt på noen smakebiter fra en ordbokprosjekt om slang: Norsk-engelsk ordbok med tyngdepunkt i moderne engelsk slang og dagligtale. Dette er en unik og ganske annerledes systematisering av ord og uttrykk som tilhører det engelske hverdagsspråket. Mange forskjellige aspekter ved engelsk talespråk er blitt viet oppmerksomhet, fra de såkalte vulgarismer, via den mest varierte sjargongbruken, til en ganske sjelden samling av idiomatiske løsninger fra vanlig dagligtale. Over 6230 oppslagsord, 18500 uttrykk og eksempler! Nå kan du bestille ordboka i elektronisk form (på diskett eller CD-ROM). Mer.

_________________________________

 >> Norwegian Translators Web:

Nettstedet for norske translatørbyråer, oversettere, tolker. På Norwegian Translators Web finner du linker til bl.a. norske oversetterfirmaer, tolkebyråer og selvstendig næringsdrivende oversettere, translatører og tolker, alle alfabetisk sortert. Finn også linker til utdanningsressurser, yrkesforeninger og registre, samt til diverse andre språkrelaterte ressurser. Er du en oversetter/tolk med egen webside? Eier du ditt eget translatørbyrå? NTW tilbyr registrering på sine sider. Klikk her.

_________________________________

 >> Fortsatt spørsmål? Mail dem til oss.

Noe du fortsatt lurer på? Mail oss dine spørsmål. Husk at vi svarer deg mer enn gjerne. Kontakt oss pr e-post, telefon, faks, e-faks – eller kanskje brev. Kontaktopplysninger. Vi takker for din interesse - og eventuell bestilling.

Copyright © 2000-2004 by NSS. All rights reserved.

 Hovedside  Om oss  Oversetting  Tolking  Priser  Kunder  Kontakt oss  Jobbe for oss?

Norsk SpråkserviceTM

Professional Multiple Languague Translators

 Main  About  Translation  Interpreting  Rates  Contact us  Work for NSS?

m   

                                                           site development: sitemaster